Szkolenie: Upadłość spółki a odpowiedzialność członka zarządu

347,00  z VAT

Przedsiębiorca jest uznawany za niewypłacalnego wówczas, gdy utracił zdolność do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych. Jest ona rozumiana jako opóźnienie w opłacaniu zobowiązań przekraczające trzy miesiące. Dłużnik jest niewypłacalny również wówczas, gdy wysokość jego zobowiązań przekracza wartość jego majątku i stan ten utrzymuje się przez czas dłuższy niż dwa lata.

Podczas szkolenia VOD Upadłość spółki a odpowiedzialność zarządu dowiesz się  jak ustalić, kiedy spółka weszła w stan niewypłacalności oraz opowiemy jak stan ten wpływa na obowiązek złożenia przez Ciebie wniosku.

 

Kategoria:

Opis

Upadłość spółki a odpowiedzialność zarządu

Podczas tego szkolenia VOD na przykładzie prawdziwego bilansu spółki przedstawione zostaną zdarzenia, które powodują, że występuje obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Dowiesz się,  jak ustalić, kiedy spółka weszła w stan niewypłacalności oraz opowiemy jak stan ten wpływa na obowiązek złożenia przez Ciebie wniosku. 

Oczywiście, każdej spółce może się to przydarzyć! Wystarczy chwila nieuwagi, nieoczekiwany kryzys na rynku, brak nadzoru nad zobowiązaniami i wierzytelnościami, przegrane przetargi, większe procesy sądowe, problemy kontrahentów i zaczyna się utrata tzw. płynności finansowej. Ale od utraty płynności do ziszczenia się przesłanek do obowiązkowego wniosku o ogłoszenie upadłości – można uznać niefrasobliwie, że droga daleka. Jednak, czy aby na pewno, z punku widzenia ochrony majątku prywatnego członka zarządu? Upadłość spółki a odpowiedzialność zarządu to temat must know dla każdego członka zarządu!

Ten materiał został przygotowany we współpracy z biegłym rewidentem Panią Dorotą Sowińską – Kobelak ponieważ jest istotne, aby w tym przypadku połączyć kompetencje.


Krótko mówiąc…


Czego dowiesz się podczas tego szkolenia? Przede wszystkim:

Czy możesz bez konsekwencji – z punku widzenia prawa upadłościowego – nie płacić kontrahentom w terminie?

Ilu wierzycieli spółki stanowi zagrożenie dla majątku osobistego członka zarządu?

Na jakie dokumenty w spółce należy szczególnie zwracać uwagę?

Czy i kiedy możesz podważyć domniemanie o niewypłacalności?

Jakie kluczowe wskaźniki płynności finansowej musisz analizować będąc w zarządzie?

Jaki jest termin na złożenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości?

Pokażę jak liczyć ww. termin?

Przedstawię przykłady argumentów, którymi można się bronić w przypadku zarzutu o niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.

Przedstawimy także przykłady argumentów, które nie będą skuteczne w przypadku zgłoszenia powyższego zarzutu.


Prowadząca: Monika Drab, radca prawny


Dla kogo jest to szkolenie?

Polecam to szkolenie, jeśli:

Jesteś członkiem zarządu w spółce z o.o. albo w spółce akcyjnej albo też jesteś członkiem rady nadzorczej w takich spółkach.

Pracujesz na rzecz członków zarządu albo członków rad nadzorczych.

Planujesz karierę członka zarządu w spółkach kapitałowych.

Nie jest Ci obojętny dorobek życia Twój i Twojej rodziny.


Zapraszam Cię także na inne szkolenia VOD dla członków zarządu ponieważ znajdziesz tam wiedzę potrzebną w okresie całej kadencji:

Jak korzystnie i bezpiecznie zatrudnić się w zarządzie?

Jakie pytania zadać przed powołaniem do zarządu?

Odpowiedzialność członka zarządu za szkodę – cz.  1,  cz. 2 i cz. 3

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania i długi spółki- cz. 1 cz. 2 cz. 3

Rezygnacja członka zarządu

Odwołanie członka zarządu

Absolutorium fakty i mity

Rozwód a udziały i akcje w spółkach

Zakaz konkurencji członka zarządu

Odpowiedzialność prokurenta

Własność intelektualna a obowiązki członka zarządu

Posiedzenia zarządu w spółce akcyjnej

6 negatywnych konsekwencji dla członka zarządu za niezgłoszenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości

Odpowiedzialność karno-skarbowa członka zarządu

Odpowiedzialność wekslowa członka zarządu


Jeśli chcesz zamówić szkolenie tradycyjne…

to zapraszam na stronę AkademiiPrzygotuję dla Ciebie i Twoich pracowników szkolenia w formule webinarium lub praktycznego warsztatu merytorycznego we wskazanym przez Ciebie miejscu.


Bądźmy w kontakcie online:

LinkedIn Monika Drab

Facebook – Monika Drab Szkolenia

Akademia Stosowania Prawa

Blog Odpowiedzialność Członka Zarządu

top