fbpx
 • No products in the cart.
 • LOGIN

Login

Restrukturyzacja i upadłość spółki | Pakiet V

1.897,00  + 23% VAT

Opis

Restrukturyzacja spółki to pakiet 5 szkoleń na platformie, przeznaczonych dla członków zarządów spółek kapitałowych. Omawiam w nich kwestie związane ze zwolnieniami pracowników, upadłością spółki i konsekwencjami obu tych procesów dla członków zarządów.


Czego dowiesz się ze szkoleń w tym pakiecie
Restrukturyzacja: Ogłoszenie upadłości spółki 

Naucz się oceniać czy spółka, którą zarządzasz spełnia przesłanki do upadłości i kiedy członek zarządu musi podjąć działania (i jakie), aby nie odpowiadać wobec wierzycieli spółki własnym majątkiem! Omówię na przykładzie prawdziwego bilansu spółki zdarzenia, które powodują, że występuje obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W tym VOD dowiesz się:

 • czy możesz bez konsekwencji – z punku widzenia prawa upadłościowego – nie płacić kontrahentom w terminie?
 • ilu wierzycieli spółki stanowi zagrożenie dla majątku osobistego członka zarządu?
 • na jakie dokumenty w spółce należy szczególnie zwracać uwagę?
 • czy i kiedy możesz podważyć domniemanie o niewypłacalności?
 • jakie kluczowe wskaźniki płynności finansowej musisz analizować będąc w zarządzie?
 • jaki jest termin na złożenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości oraz pokażę Ci jak liczyć ten termin?
 • przedstawię Ci przykłady argumentów, którymi można się bronić w przypadku zarzutu o nie złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie oraz takie, które nie będą skuteczne w przypadku zgłoszenia powyższego zarzutu.

Aż sześć negatywnych konsekwencji, które grożą członkowi zarządu, który nie złoży wniosku o upadłość w ustawowym terminie. Dowiedz się, jakie są najważniejsze przepisy prawne, które bezwzględnie musisz znać. Pamiętaj, że odpowiadasz własnym majątkiem. Upewnij się czy wiesz kiedy konkretnie tak się dzieje i jak możesz przeciwdziałać.


Restrukturyzacja: Zwolnienia grupowe

Pomoc państwowa w tzw. tarczy antykryzysowej okazała się dla Ciebie niewystarczająca i stajesz teraz przed trudną decyzją o wypowiedzeniu umów o pracę Twoim pracownikom. Nauczę Cię, jak masz-krok po kroku- przeprowadzić tę procedurę , aby nie narazić się na niepotrzebne koszty. Po tym szkoleniu zrobisz to bez sztabu doradców i prawników – samodzielnie. Dowiesz się: 

 • jak zgodnie z prawem zwolnić pracowników nie „wchodząc” w zwolnienia grupowe?
 • co to są kryteria doboru pracowników do zwolnień i jak je ustalić,  a także jaką wytyczną daje Sąd Najwyższy, aby uniknąć błędów, które często popełniają pracodawcy przy zwolnieniach grupowych?

Twój biznes znalazł się w kryzysie. Wiesz już , że decyzja o zwolnieniach jest konieczna. Znasz liczbę i kategorie pracowników przewidzianych do zwolnienia oraz ich nazwiska. Możesz rozpocząć właściwą procedurę tzw. konsultacyjno-informacyjną. Zgodnie z prawem trwa ona około 20 dni kalendarzowych. Czy na tym etapie masz obowiązek przedstawienia imiennej listy osób, z którymi rozwiążesz stosunek pracy? Jak wygląda sama procedura i jak masz uniknąć kosztownych błędów? Jeśli planujesz zwolnienia grupowe w II części VOD powiem Ci:

 • kogo, kiedy i w jakiej formie musisz o tym powiadomić?
 • jak masz postępować gdy w Twojej firmie są organizacje związkowe, a jak gdy ich nie ma oraz co powinien uwzględniać regulamin zwolnień grupowych, a co ich harmonogram?

W części III VOD o zwolnieniach grupowych omówię Ci kwestię wypowiedzeń w procesie zwolnień grupowych. Zanim rozpoczniesz formalny proces zwolnień grupowych – dobrze go zaplanuj. Zrób wszystko, aby był dla Ciebie jak najmniej kosztowny i nie naraził Cię na przegrane procesy sądowe. Z tej części VOD dowiesz się m.in:

 • jak działać gdy nie uda Ci się podpisać porozumienia w sprawie zwolnień grupowych z organizacjami związkowymi czy przedstawicielem pracowników?
 • czym jest indywidualna procedura konsultacyjna i jak ją prawidłowo stosować?
 • kiedy i w jakiej wysokości odprawy musisz wypłacić?
Bonusy

Załącznikami do tego pakietu szkoleń jest aż siedem autorskich wzorów dokumentów:

 • schemat procedury zwolnień grupowych, gdy w Twojej firmie nie ma organizacji związkowych,
 • zawiadomienie przedstawicieli pracowników,
 • pierwsze zawiadomienie urzędu pracy,
 • protokół z konsultacji,
 • regulamin zwolnień grupowych,
 • drugie zawiadomienie urzędu pracy,
 • wypowiedzenie umowy o pracę wraz z sformułowaną przyczyną,

Prowadzący: Monika Drab-Grotowska

Dla kogo jest ten pakiet szkoleń

Wybierz to szkolenie, jeśli:

 • jesteś członkiem zarządu w spółce z o.o. albo w spółce akcyjnej albo też jesteś członkiem rady nadzorczej w takich spółkach,
 • pracujesz na rzecz członków zarządu lub członków rad nadzorczych,
 • planujesz karierę członka zarządu w spółkach kapitałowych.

Zobacz też pozostałe pakiety

Jeśli chcesz zamówić szkolenie tradycyjne…

Nazywam się Monika Drab-Grotowska i od ponad 20 lat prowadzę też zamknięte szkolenia dla firm w ramach Akademii Stosowania Prawa. Zakres tematyczny szkoleń znajdziesz na stronie AkademiiPrzygotuję dla Ciebie i Twoich pracowników szkolenia w formule:

 • webinarium,
 • praktycznego warsztatu merytorycznego we wskazanym przez Ciebie miejscu.

Zapraszam Cię do mojego prawnego świata. Bądźmy w kontakcie online:

powołanie-członka-zarządu-facebook   


 

top