Praca podczas urlopu a zakaz konkurencji

Wakacje trwają w najlepsze.
Dla pracodawców oznacza to jedno – pracownicy biorą urlop!

Może nie wszyscy jesteśmy tam, gdzie mieliśmy być. Egzotyka odwołana. Niektórzy zmienili plany z gorących kierunków na polskie klimaty. Więc odpoczywamy na tych naszych cudownych Mazurach, w górach czy nad Bałtykiem, ale czy na pewno wszyscy?

Obniżone na czas epidemii pensje a praca podczas urlopu

Za nami trudne miesiące. Nie ma się co dziwić, że może zdarzyć się sytuacja, kiedy nasz pracownik podczas urlopu będzie pracować dla innej firmy. To sposób na to, aby załatać budżet rodzinny, który jest mocno nadwyrężony przez epidemię. Ale co, jeśli pracownik podejmuje pracę na rzecz konkurencji? Jesteś członkiem zarządu. Co zrobisz, gdy dotrze do Ciebie taka informacja? Warto pamiętać, że choć urlop wypoczynkowy – jak sama nazwa wskazuje – powinien być przeznaczony na wypoczynek, to w przepisach Kodeksu pracy nie ma zakazu wykonywania pracy podczas urlopu. Co to oznacza? Nasz pracownik może wpaść na pomysł, aby pracować podczas urlopu na rzecz innego pracodawcy. I co wtedy? Wtedy zazwyczaj zaczynają się nerwowe poszukiwania w aktach osobowych umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy. Zapewne o tym wiesz, ale przypomnę: mamy dwa rodzaje umów o zakazie konkurencji. Ale tylko ten drugi związany jest z obowiązkiem wypłaty na rzecz pracownika odszkodowania za to, że pracownik podczas ustalonego terminu nie będzie pracował na rzecz konkurencji.

Musisz wiedzieć, że Twoi podwładni, nawet jeśli nie mają podpisanej umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, to nie mogą w czasie urlopu i też poza nim pracować na rzecz konkurencji. Dlaczego tak twierdzę? Dlatego, że z podstawowych obowiązków pracownika zawartych w art. 100 Kodeksu pracy wynika, że pracownik powinien dbać o dobro zakładu pracy, nie ujawniać jego tajemnic. I dlatego pracownik nie może pomagać konkurencji nawet, kiedy nie ma podpisanej umowy o zakazie. Parokrotnie wypowiedział się też na ten temat Sąd Najwyższy, np. w wyrokach:

Uzasadnione jest wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony dokonane pracownikowi, który narusza dyscyplinę pracy i pomaga firmie konkurencyjnej. [Wyrok SN z dnia 5 lutego 1998 r., sygn. akt I PKN 506/97]

Przepis art. 100 § 2 k.p. nie stanowi zamkniętego katalogu obowiązków pracownika:

Obowiązek lojalności względem pracodawcy wymaga od pracownika nie tylko zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, ale także powstrzymania się od wykorzystania takich informacji we własnym interesie w sposób, który mógłby narazić pracodawcę na szkodę. [Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 maja 2002 r., sygn. akt I ACa 320/02]

Pracownik podejmujący działalność gospodarczą kolidującą z jego rolą jako strony stosunku pracy powinien przejawiać szczególną dbałość, by w praktyce nie prowadziło to do zagrożenia dobrego imienia pracodawcy; jego zachowanie nie spełniające tego wymagania stanowi przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie mu umowy o pracę niezależnie od tego czy można mu przypisać winę. [Wyrok SN z dnia 5 września 1997 r., sygn. akt I PKN 223/97].

Zatem, pracownicy mogą pracować podczas urlopu. Ale jeśli praca podczas urlopu oznacza pracę dla firm konkurencyjnych, to pracownik musi mieć na to zgodę swojego „macierzystego” pracodawcy.  

14 listopada 2020
top