Odpowiedzialność członka zarządu klubu sportowego

Członkowie zarządów spółek dość często zadają mi pytanie czy ich odpowiedzialność, którą pełnią w zarządzie różni się w zależności od branży. Liczba tych zapytań dała mi asumpt do tego, aby poruszyć tę nurtującą ich kwestię właśnie tutaj, na blogu. 

Choć wszyscy działamy w spółkach regulowanych przez k.s.h , to jednak każdy z nas w swojej działalności porusza się jeszcze wokół innych zagadnień. Czy zatem jako członek zarządu musisz być alfą i omegą? Przecież większość z nas ma w głowie powiedzenie, że jak znasz się na wszystkim, to znaczy, że na niczym. Wszyscy wiemy, jak mocno jest obecnie promowana specjalizacja. I to najlepiej bardzo wąska. Chcę jednak zwrócić Twoją uwagę na to, że członek zarządu spółki kapitałowej powinien znać się właśnie „na wszystkim”. Dlaczego? Ponieważ zgodnie z art. 293 k.s.h. (w spółkach z o. o.) i z art. 483 k.s.h. (w spółkach akcyjnych) odpowiada wobec spółki, którą zarządza, za szkodę wynikłą na skutek działań lub zaniechać sprzecznych z prawem. Z „prawem”, czyli nie tylko z k.s.h., ale też z całą gamą aktów prawnych, które regulują działalność spółek zarządzanych przez danego członka zarządu.

Siła nieświadomej kompetencji 

Tak już jest… jeśli jesteś członkiem zarządu musisz być też prawnikiem w swojej spółce. Tego też uczę uczestników mojej społeczności na platformie prawodlazarządu.pl. Uczę samodzielności, która doprowadza członków zarządu do nieświadomej kompetencji, czyli najwyższego poziomu kompetencji dotyczących ich odpowiedzialności. Kiedy jako członek zarządu ją nabędziesz, to wręcz odruchowo zaczynasz zarządzać spółką, zabezpieczając jednocześnie swoją pozycję zawodową i majątek prywatny. Dziś mam coś specjalnego dla tych z Was, którzy zarządzają klubami sportowymi w Polsce.

Prezes klubu sportowego

Nieco ponad 2 lata temu – 19 czerwca 2018 roku – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (sygnatura akt I SA/Po 265/18) wypowiedział się na temat odpowiedzialności za zaległości podatkowe klubów sportowych, a także znaczenia zaspokojenia zaległości podatkowej dla postępowania przeciwko członkowi zarządu. I – co wyjątkowo ważne – znaczenia sprawozdań finansowych dla oceny niewypłacalności podmiotu. Co to dla Ciebie oznacza?

Jeśli zarządzasz klubem sportowym, to niezależnie od tego, czy jest on spółką czy stowarzyszeniem odpowiadasz własnym majątkiem za zaległości. Ustawodawca rozciągnął bowiem odpowiedzialność za zaległości podatkowe osób prawnych nie tylko członków zarządu spółek kapitałowych, ale też innych osób prawnych. Dotyczy to też stowarzyszeń, do których należą także kluby sportowe.

W praktyce oznacza to…  

… że zaspokojenie zaległości podatkowej przez jednego z członków zarządu osoby prawnej nie niweczy postępowania w tej sprawie przeciwko innemu członkowi zarządu tej osoby prawnej. Gracie zatem do jednej bramki, ale gdy przyjdzie czas rozliczeń – każdy z Was – członków zarządu- będzie realizować w postępowaniu swój własny interes prawny.

Jak się zabezpieczyć?

Czy wiesz co musisz sprawdzić, jeśli chcesz ochronić się przed odpowiedzialnością? Jakie dokumenty musisz przeanalizować?

Pamiętaj, że przesłankami pozytywnymi Twojej odpowiedzialności są:

          pełnienie funkcji członka zarządu w czasie, gdy upływał termin płatności zobowiązania,

          bezskuteczność egzekucji z majątku stowarzyszenia.

Do przesłanek, które mogą uwolnić Cię od odpowiedzialności należą:

          zgłoszenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości,

          wszczęcie postępowania układowego, 

          brak winy w niezgłoszeniu tych wniosków,

          wskazanie mienia stowarzyszenia, które umożliwia zaspokojenie znacznej części zaległości podatkowych.

Organy podatkowe wykazują tylko zaległości Twojej spółki

W orzecznictwie sądowym utrwalony jest pewien pogląd w tej kwestii. Pamiętaj, że jeśli Twoja odpowiedzialność podatkowa z ramienia spółki będzie podnoszona w postępowaniu organów podatkowych – to muszą one wykazać jedynie, że:

          spółka ma zaległości podatkowe,

          zobowiązania podatkowe, których dotyczą, powstały w okresie pełnienia przez Ciebie funkcji członka zarządu,

          egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna.

To na Tobie, jako członkowi zarządu spoczywa obowiązek wykazania, że istnieją przesłanki, które wyłączają Twoją odpowiedzialność.

Co jeszcze jest kluczowe

Naczelny Sąd Administracyjny 9 marca 2009 r. [sygn. akt I FPS] uznał, że art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej nakłada na organ podatkowy obowiązek prowadzenia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności za zaległości osoby prawnej wobec wszystkich osób mogących ponosić taką odpowiedzialność. Orzekł tak w składzie aż 7 sędziów – co podnosi rangę tego orzeczenia do  zasady prawnej.

Ta informacja jest szczególnie ważna dla Ciebie, jeśli w Twoim klubie sportowym jesteś członkiem zarządu odpowiedzialnym za pozyskiwanie zawodników, sponsorów, kierowanie zespołem sportowym, czy decydowanie o strategii marketingowej. Ten podział zadań i tak nie zwalnia Cię, bowiem z odpowiedzialności za finanse klubu. Nawet jeśli nie jesteś finansistą. 

Mało tego! Twoja czujność może zostać uśpiona, bo wiesz, że zaległości wobec kontrahentów, ZUS-u czy fiskusa są niewielkie. Ale musisz też wiedzieć, że nawet niewykonywanie przez klub zobowiązań o niewielkiej wartości może oznaczać jego niewypłacalność, a tym samym początek Twoich problemów.

Niewypłacalność dotyczyć może nawet majętnych klubów

Ustawodawca nie powiązał stanu niewypłacalności ze stanem majątku klubu. Powołuje się natomiast na jego zachowania, a konkretnie zaniechania takie jak zaprzestanie płacenia długów.

Co to oznacza? Jeśli Twój klub przestanie opłacać wymagalne zobowiązania masz obowiązek zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeśli tego nie zrobisz w odpowiednim terminie, pojawi się dla Ciebie duży problem. 

Ta konkretna sytuacja, którą Ci opisuję nie wymaga bowiem analizy stanu majątku klubu i tego, czy zobowiązania przekraczają jego wartość. Liczy się tylko obiektywny stan nieregulowania wymagalnych zobowiązań. Niewypłacalność istnieje więc nie tylko wtedy, gdy dłużnik nie ma środków, lecz także wtedy, gdy dłużnik nie wykonuje zobowiązań z innych przyczyn.

Co możesz zrobić?

Pamiętaj, że sprawozdanie finansowe, w tym również bilans są dokumentami, które służą do oceny sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego, pod kątem wielkości majątku i zobowiązań. Są zatem niezbędne do analizy czy zobowiązania podmiotu przekraczają wartość majątku jakim dysponuje. Dokumenty te nie są natomiast w żadnej mierze potrzebne dla oceny, czy podmiot zaprzestał regulowania swoich zobowiązań.

Tę przesłankę musisz jako członek zarządu analizować na bieżąco. Musisz po prostu wiedzieć jaki jest aktualny stan zobowiązań terminy ich płatności oraz stan zadłużenia, nawet jeśli myślisz, że to rola dyrektora finansowego a nie Twoja. Od osób, które są członkami zarządu osoby prawnej wymaga się bowiem profesjonalizmu oraz podwyższonej staranności w prowadzeniu jej spraw. Dotyczy to w szczególności bieżące kontroli sytuacji finansowej, tak aby w każdej chwili móc stwierdzić, czy zobowiązania przekraczają jej majątek oraz czy na bieżąco regulowane są wymagalne zobowiązania.

Przypominam Ci – dla oceny niewypłacalności może nie mięć znaczenia kondycja finansowa podmiotu. Nie ma też znaczenia okoliczność osiągania wysokich przychodów, czy otrzymywania darowizn.  Pamiętaj o tym!

Po lekturze tej publikacji jedno jest pewne – Twoja świadomość na temat odpowiedzialności członka zarządu klubu sportowego zyskała nowy wymiar.  Zastanów się, czy nie warto nauczyć się sprawdzać, kiedy zarządzany przez Ciebie klub może popaść w stan niewypłacalności? Pamiętaj, że stan ten może skutkować pociągnięciem Cię do odpowiedzialności Twoim majątkiem prywatnym.

Wejdź na prawodlazarzadu.pl, zarejestruj się BEZPŁATNIE i zyskaj zupełnie ZA DARMO dostęp do:

         wielu moich szkoleń VOD z zakresu odpowiedzialności członka zarządu czy prawa pracy dla zarządów,

         publikacji prawnych i komentarzy, które dostępne są bezpłatnie dla zalogowanych członków mojej społeczności.

14 listopada 2020
top