fbpx

Adres firmy:

DATOM Spółka z o.o.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

Dane kontaktowe:

Adres e-mail: kontakt@datom.pl

Numer telefonu: 22 628 33 79

Dane rejestrowe:

KRS: 0000778316

NIP: 7010915905

REGON: 382894116

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest DATOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-654), przy ul. Śniadeckich 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000778316,posiadająca NIP: 7010915905, numer REGON: 382894116.

Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do realizacji zgłoszenia.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany, o czym szerzej informujemy w Polityce Prywatności zawartej na naszej stronie internetowej (tu: odwołanie do zakładki gdzie jest Polityka Prywatności na www.PrawodlaZarzadu.pl.)

Jak przetwarzamy Państwa dane?

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa w celu realizacji zgłoszenia, a w przypadku gdy udzielili Państwo zgód dla określonych sytuacji, także na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Ponadto, przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie również wykonywane w celach opisanych w Polityce Prywatności, na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako Administratora.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: rodo@prawodlazarzadu.pl

© www.prawodlazarzadu.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone.

Setup Menus in Admin Panel