Odpowiedzialność członka zarządu w trakcie urlopu

Odpowiedzialność członka zarządu w trakcie urlopu

Długo wyczekiwany czas wakacji i urlopów. Zazwyczaj jest tak, że podczas nieobecności jednych, rządzą drudzy. Normalna sytuacja. Ty odpoczywasz na urlopie, a biznes kręci się dalej. W firmie, którą zarządzasz na co dzień, zawierane są umowy, generowane są zobowiązania podatkowe, zatrudniani i zwalniani są pracownicy. Członkowie zarządu, którzy zostali na posterunku, prowadzą po prostu bieżącą działalność spółki. Zupełnie oczywisty i typowy stan rzeczy. Chcę jednak zwrócić Twoją uwagę na jedną kwestię… Z tych wszystkich działań podczas Twojej, urlopowej nieobecności mogą wyniknąć zarówno pozytywne dla spółki efekty, jak i te negatywne.

Sukces ma wielu ojców…

Gdy decyzje przekute na uchwały zarządu okażą się trafne i przyniosą sukces, to oczywiście nikt nie będzie się zastanawiał nad odpowiedzialnością. Ale, gdy z tych działań powstaną np. niezapłacone zobowiązania podatkowe, albo zawarte umowy nie przyniosą zakładanych korzyści, a wręcz straty, to rada nadzorcza, wspólnicy, akcjonariusze, organy podatkowe czy ZUS mogą zacząć poszukiwać winnych. Kto poniesie odpowiedzialność? Czy Twój urlop zwalnia Cię wówczas z odpowiedzialności? Czy odpowiedzialność członka zarządu w trakcie urlopu jest ograniczona?

Często zadaję to pytanie na szkoleniach. Odpowiedź członków zarządu jest wówczas oczywista: odpowiadają ci, którzy podejmują działania. A ci, którzy są na urlopach wszelakich, nie tylko wypoczynkowych, ale też macierzyńskich, wychowawczych, nie odpowiadają, bo nie podejmują wtedy decyzji.

Czyżby? Już 10 lat temu zostało potwierdzone w orzecznictwie, że gdy członek zarządu przebywa na urlopie wypoczynkowym lub innym np. wychowawczym czy macierzyńskim, to i tak ponosi on odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki.

Urlop nie jest wymówką

Zatem, to nie kwestię urlopów wypoczynkowych należy podnosić, aby zwiększyć szansę na uchylenie się od odpowiedzialności za działania, zaniechania składu zarządu, który działał, gdy my przebywaliśmy na urlopie.

Zadbaj o własne interesy

Czy wiesz co zabezpieczy Cię w takiej sytuacji? Umiesz odróżnić zasady odpowiedzialności za podatki, składki na ubezpieczenie, od zasad odpowiedzialność wobec spółki i kontrahentów spółki?

I przede wszystkim czy wiesz, co zrobić przed pójściem na urlop wypoczynkowy, aby zmniejszyć ryzyko swojej odpowiedzialności w zarządzie?

Odwiedź zakładkę, w której prezentuję pakiety moich szkoleń i wybierz najwłaściwszą dla siebie opcję.

14 listopada 2020
top