prawo pracy

prawo pracy

oznaj trzy przepisy z kodeksu pracy i ich znaczenie praktyczne, których naruszenie może spowodować wysokie odszkodowanie Firmy!

ZASADY EFEKTYWNEGO ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW Z PERSPEKTYWY SPÓŁKI I DZIAŁU HR (DZIAŁU KADR I PŁAC) WYTYCZNE ZGODNE Z PRZEPISAMI PRAWA PRACY

 • Prawidłowy  przebieg  rozmowy  kwalifikacyjnej  – jakie pytania można zadawać, a jakich należy unikać? (case study).

 • Jakich dokumentów i w jaki sposób żądać od kandydata do pracy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej?

 • Propozycja listu intencyjny czy umowy przedwstępnej? (case study).

 • Dopasowujemy rodzaj umowy o pracę do potrzeb pracownika i pracodawcy. Wskazujemy poprawne „miejsce pracy”. Zmieniamy adres firmy – poznajemy możliwe konsekwencje (case study).

 • Rozpatrujemy możliwość zawarcia umowy cywilnej – w tym m.in.: umowa zlecenia a umowa o dzieło – różnice i podobieństwa, zasady zawierania i rozwiązywania umów, możliwość zastosowania różnych umów w konkretnych przypadkach.

 • Wskazanie konkretnych klauzul umownych w umowach o pracę oraz w umowach cywilnoprawnych (case study).

 ZABEZPIECZ FIRMĘ PRZED ROSZCZENIAMI O MOBBING I DYSKRYMINACJĘ

 • Zachowania, które noszą znamiona mobbingu. Kto za nie odpowiada? Do jakiej wysokości? Co zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko procesu i inne zagadnienia (case study).

 • Jak należy kształtować w spółce relacje pomiędzy pracownikami oraz pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi, aby wyeliminować albo zminimalizować możliwość wystąpienia zachowań związanych z dyskryminacją, molestowaniem i mobbingiem?

 • Czy jest jakaś możliwość różnicowania wynagrodzeń pracowników wykonujących tę samą pracę?

 • Czy z naszego regulaminu wynagradzania może wynikać dyskryminacja płacowa?

 OBOWIĄZKI PRACOWNIKA. BUDŻETY I CELE – LEGALNE CZY NIE?

 • Dyspozycyjność i podporządkowanie – co robić, gdy: pracownik nie wykonuje/źle wykonuje polecenia służbowe, gdy pracownik nie odbiera telefonu służbowego podczas urlopu, gdy pracownik nie chce/nie może pracować w godzinach nadliczbowych.  Czy można zlecić pracownikowi zadania spoza zakresu obowiązków? i inne. zagadnienia (case study).

 • Lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej – gdy pracownik wykonuje czynności na rzecz konkurencji (case study).

 • Należyta staranność pracownika – gdy pracownik nie osiąga założonych wyników pracy (case study.).

 • Jak nakładać „budżety” i „cele do wykonania” aby nie naruszać przepisów prawa?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KADRY KIEROWNICZEJ ZA STOSOWANIE PRZEPISÓW O CZASIE PRACY.

 • Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy.

 • Systemy czasu pracy.

 • Doba pracownicza i skutki podwójnego rozpoczynania pracy w tej samej dobie pracowniczej.

 • Odpoczynek dobowy i tygodniowy, przypadki umożliwiające niezachowanie odpoczynku i zasady rekompensowania skróconego odpoczynku.

 • Zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

 • Praca w niedziele i święta – kiedy i na jakich zasadach jest dopuszczalna.

 • Podróż służbowa, a czas pracy.

 • Praca w godzinach nadliczbowych lub w dniach wolnych.

  • Zasady zlecania pracy w godzinach nadliczbowych.

  • Przekroczenie dobowej i tygodniowej normy czasu pracy – zasady  rekompensowania (czas wolny, dodatek do wynagrodzenia)

  • Praca w sobotę lub dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – zasady rekompensowania

  • Praca w niedziele i święta – zasady rekompensowania

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KADRY KIEROWNICZEJ ZA STOSOWANIE PRZEPISÓW DOT. UROLOPÓW.

 • Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy i co dale … Poradnik jak postępować z pracownikami powracającymi ww. urlopów

 • Planowanie urlopów wypoczynkowych

 • Zasady udzielania.

 • Odwoływanie i przesuwanie terminów urlopów wypoczynkowych

 ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY Z PRACOWNIKIEM

 • Jak poprawnie i efektywnie dla spółki rozwiązać umowę o pracę?

 • Formułowanie przyczyny wypowiedzenia – gdy utracone zostało zaufanie do pracownika,  gdy pracownik często choruje. Jak poprawnie zlikwidować stanowisko pracy i na tej podstawie rozwiązać umowę o pracę? Pracownik nie spełnia naszych oczekiwań (case study)

 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

 • Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę? Zo zrobić, gdy: pracownik w tym samym dniu dostarcza zwolnienie lekarskie, gdy pracownik nie chce poświadczyć odbioru wypowiedzenia, gdy pracownik ucieka i nie odbiera wypowiedzenia,… I inne sytuacje. (case study).

 • Wysyłamy rozwiązanie umowy o pracę pocztą – Gdy pracownik nie odbiera korespondencji (case study).

 • Kiedy powinniśmy wypłacić odprawę i w jakich sytuacjach nie musimy tego czynić? (case study).

 PO ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ…

 • Dowiadujemy się, że nasz były pracownik pracuje w firmie konkurencyjnej … (case study).

 • Dowiadujemy się, że nasz były pracownik zabrał naszą bazę klientów… (case study).

 • Były pracownik nie chce zwrócić części kwoty, którą spółka zainwestowała w jego szkolenie/kurs/szkołę… (case study).

 • Były pracownik nadal korzysta z naszego samochodu służbowego/laptopa… (case study).

 KONSULTACJE INDYWIDUALNE!

szkolenie prawo pracy

Szkolenie Prawo Pracy dla HR

(  RECENZJE )
 39 399,00  z VAT
prawo-dla-zarzadu-24-zwolnienia-grupowe-wypowiedzenia

Zwolnienia grupowe cz. III : wypowiedzenia

(  RECENZJE )
 115
Opcje ceny +
zwolnienia-grupowe-dokumenty-i-terminy

Zwolnienia grupowe cz. II: dokumenty i terminy

(  RECENZJE )
 128
Opcje ceny +
Zwolnienia grupowe cz. I: zaplanuj proces zwolnień

Zwolnienia grupowe cz. I: zaplanuj proces zwolnień

(  RECENZJE )
 223
Opcje ceny +
top