fbpx

kadencja członka zarządu

Kadencja członka zarządu to szereg pułapek prawnych. W ramach tego pakietu otrzymasz dostęp do 6 szkoleń online na platformie z zakres m.in Twojego absolutorium, odpowiedzialności za własność intelektualną, 


Kadencja członka zarządu: Absolutorium – fakty i mity

O absolutorium krąży wiele plotek. Atmosferę wokół tematu „podkręcają” publikacje prasowe o milionowych odszkodowaniach na rzecz członków zarządu, którym nie udzielono absolutorium, co naruszyło ich dobra osobiste. Niewiele dowiesz się z Kodeksu spółek handlowych. Regulacja absolutorium jest w nim dość lakoniczna, a poglądy doktryny rozbieżne. Zatem walczyć czy nie walczyć  o absolutorium – oto jest pytanie? W tym VOD dowiesz się:

 • Czy i kiedy absolutorium jest potrzebne?
 • Kto i komu powinien udzielić absolutorium?
 • Czy można udzielić absolutorium poza zwyczajnym zgromadzeniem wspólników lub zwyczajnym walnym zgromadzeniem akcjonariuszy?
 • Jak można się dowiedzieć, czy zostało udzielone absolutorium, gdy nie jesteś już w zarządzie lub radzie nadzorczej?
 • Jak brzmi prawidłowo sformułowana uchwała, która daje Ci lub nie absolutorium?
 • Czy absolutorium może zwolnić Cię z odpowiedzialności?
 • Co masz zrobić, gdy wspólnicy czy akcjonariusze nie udzielili Ci absolutorium?
 • Kiedy możesz dochodzić odszkodowania za nieudzielenie Ci absolutorium i jak możesz skutecznie przygotować się do takiego procesu?

Kadencja członka zarządu: własność intelektualna w firmie, a odpowiedzialność członka zarządu.

Otrzymasz w pigułce wiedzę, która pozwoli dobrze uporządkować kwestię praw do utworów w spółce oraz zdiagnozować i zabezpieczyć ryzyka związane z tą materią. Poznasz też 4 sposoby na skuteczne zabezpieczenie własności intelektualnej i wynagrodzenia za nią! Dowiesz się:

 • co może być własnością intelektualną w spółce?
 • czy zabezpieczenie praw jest trudne?
 • kiedy najczęściej możesz zapomnieć o odpowiednim zabezpieczeniu praw autorskich?
 • o czym musisz wiedzieć umawiając się na wynagrodzenie dla twórców patentów, znaków towarowych i utworów?
 • jak historia „wiedźmina wpłynęła na wartość praw autorskich jego twórcy?
 • czym są pola eksploatacji i jak je wyceniać?
 • zrozumiesz jak bardzo brak regulacji, które dotyczą własności intelektualnej w spółce może być kosztowny – zarówno w kontekście utraconych korzyści jak i kar za nieprawidłowe wykorzystanie czyjejś własności intelektualnej.

Kadencja członka zarządu: rozwód a Twoje udziały (akcje) w spółce 

Podam Ci niczym „na tacy” rozwiązania, którymi zabezpieczysz się przed sytuacją, w której po rozwodzie dziarskim krokiem do firmy wejdzie Twój były już mąż czy żona i zaczynie wykonywać prawa wspólnika czy akcjonariusza! Niebezpieczna sytuacja, prawda? A do tego całkiem realna, jeśli nie masz odpowiednich zapisów w umowie czy statucie spółki. Dowiesz się:

 • jak powinny być uregulowane stosunki małżeńskie z punktu widzenia prawa spółek?
 • do kogo należą udziały czy akcje, jeśli zapłacono za nie środkami z majątku wspólnego?
 • kiedy w przypadku Twojego rozwodu narażasz się na ryzyko, że w ramach podziału majątku sąd przyzna całość bądź część udziałów czy akcji Twojemu współmałżonkowi?
 • co wchodzi do majątku wspólnego w małżeństwie?
 • jakie zapisy musisz wprowadzić do umowy spółki czy statutu, aby zabezpieczyć swoje udziały lub akcje po rozwodzie?

Kadencja członka zarządu: odpowiedzialność wekslowa

Jako członek zarządu, prokurent podpisujesz w imieniu firmy wiele umów, a czasami weksli. Weksle są fantastycznym sposobem zabezpieczenia umowy, ale na wekslach trzeba się znać, aby je stosować! Sprawdź czym jest odpowiedzialność wekslowa członka zarządu. Znajdziesz odpowiedź na pytanie:

 • jak możesz zmniejszyć a nawet wyeliminować ryzyko Twojej odpowiedzialności majątkiem osobistym za podpisany przez Ciebie weksel,
 • jakie konsekwencje rodzi dla Ciebie czytelnie podpisany weksel,
 • czy weksel spisany na restauracyjnej serwetce ma wartość prawną,
 • w jakich sytuacjach poręczenie wekslowe jest lepsze od cywilnego,
 • dla których transakcji weksel jest najlepszym zabezpieczeniem,
 • kiedy Twój podpis na wekslu oznacza „przyrzekam, że zapłacę”,
 • jak należy podpisać się na wekslu, aby nie odpowiadać majątkiem prywatnym.

Kadencja członka zarządu: posiedzenia zarządu w spółce akcyjnej 

To jak prowadzisz sprawy spółki to Twoja wizytówka. To Twoja marka. To praca na Twój wizerunek i nazwisko na rynku. Niejeden członek zarządu żałuje, że odpowiednio wcześniej o to nie zadbał – choć sprawa wydaje się z pozoru banalna i prosta. Dowiedz się jak powinno przebiegać posiedzenie zarządu w spółce akcyjnej:

 • jak masz zgodnie z prawem wprowadzić Regulamin Zarządu oraz które jego zapisy są dla Ciebie kluczowe?
 • czy i dlaczego warto objąć funkcję prezesa zarządu?
 • jak i czy musisz skutecznie zawiadomić o posiedzeniu zarządu pozostałych członków zarządu oraz czy możesz podejmować uchwały przez znane komunikatory?
 • czy i w jakich sytuacjach możesz zagłosować przez pełnomocnika oraz jak w ogóle liczyć głosy na posiedzeniu zarządu

Kadencja członka zarządu, a odpowiedzialność prokurenta 

Dowiedz się, jakie są zasady powołania prokurenta w spółce. Kto może powołać, a kto odwołać prokurenta. Znajdziesz tu odpowiedź na pytania:

 • na jakich zasadach odbywa się powołanie prokurenta w spółce,
 • powołanie prokurenta – kto może powołać, a kto odwołać prokurenta,
 • jaki rodzaj prokury może zostać powierzony,
 • czy prokura stwarza swobodę działania w biznesie,
 • czy i w jakich okolicznościach pojawia się odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki,
 • jakie konsekwencje czekają, jeśli prokurent przekroczy zakres prokury,
 • do czego upoważnia prokura, a czego zabrania,
 • czy prokurent odpowiada za podatki w spółce, za długi spółki i za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym.

Bonusy 

Załącznikami do tego pakietu szkoleń jest aż dziesięć autorskich wzorów dokumentów:

 • regulaminu zarządu
 • zawiadomienia o posiedzeniu zarządu – wzór
 • protokołu z posiedzenia zarządu-wzór
 • wzór umowy zlecenie z prokurentem,
 • klauzula:
  • do kontraktu z pracownikiem/menadżerem,
  • „nabycia praw do przyszłych, nowych sposobów korzystania z utworu” prawo pierwszeństwa nabycia praw do nowych pól eksploatacji,
  • dotycząca pozyskania prawa do kodu źródłowego w przypadku programów komputerowych,
  • do umowy o pracę z pracownikiem dotycząca praw osobistych.

Prowadzący: Monika Drab-Grotowska

Dla kogo jest ten pakiet szkoleń

Wybierz to szkolenie, jeśli:

 • jesteś członkiem zarządu w spółce z o.o. albo w spółce akcyjnej albo też jesteś członkiem rady nadzorczej w takich spółkach,
 • pracujesz na rzecz członków zarządu lub członków rad nadzorczych,
 • planujesz karierę członka zarządu w spółkach kapitałowych.

Zobacz też pozostałe pakiety
top