Wybierz swój pakiet

PREMIUM

zakres pakietu

PODSTAWOWY

pełny dostęp do materiałów na platformie VOD przez 365 dni


aktualizacje

nowe szkolenia VOD


prawne alerty zarządcze


dostęp do darmowych szkoleń VOD


udział w 12 eksperckich webinariów
w roku ZA DARMO


wybrane case study klientów
1x tydzień- konsultacje online

możliwość zakupu PAKIETU SAFE
wsparcie przy rozstaniu z firmą, w tym:

- wsparcie prawne w momencie odwołania czy rezygnacji,
- analiza sytuacji, dokumentów i rekomendacja działań, 


VOD: Jak korzystnie i bezpiecznie zatrudnić się w zarządzie?


VOD: Jakie pytania zadać przed powołaniem do zarządu?


VOD: Odpowiedzialność członka zarządu za szkodę (część 1. 2. 3)


VOD: Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania i długi spółki Sp. z o. o. (część 1.2.3)


VOD:
Rezygnacja członka zarządu


VOD:
Odwołanie członka zarządu

VOD:
Absolutorium fakty i mity

VOD:
Rozwód a udziały/akcje w spółkach

VOD:
Zakaz konkurencji członka zarządu


VOD:
Odpowiedzialność prokurenta


VOD: Własność intelektualna a obowiązki członka zarządu


VOD:
Posiedzenia zarządu w spółce akcyjnej


VOD: Odpowiedzialność członka zarządu za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości


VOD: 6 negatywnych konsekwencji dla członka zarządu za niezgłoszenie
w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości


VOD: Odpowiedzialność karno-skarbowa członka zarządu


VOD: Odpowiedzialność wekslowa członka zarządu

AKTUALNE SZKOLENIA VOD NA PLATFORMIE

wzór
kontraktu menadżerskiego

wzór
umowy o zakazie konkurencji


wzór umowy, która zwolni Cię
z odpowiedzialności za szkodę


wzór uchwały w przedmiocie odwołania członka zarządu


wzór poprawnej rezygnacji z funkcji członka zarządu


wzór uchwały, która dotyczy uzyskania absolutorium


wzór żądania do uczestniczenia w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników lub zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jeśli mandat wygasł przed dniem ich zwołania


regulaminu zarządu


zawiadomienia o posiedzeniu zarządu


protokołu z posiedzenia zarządu

AUTORSKIE WZORY DOKUMENTÓW

Zwolnienia grupowe w dobie kryzysu
+ 6 wzorów dokumentów

Dostęp do wybranych szkoleń na platformie prawowkryzysie.pl

BONUSY

GRATIS

Prawo Pracy dla HR, kadry zarządzającej i menedżerskiej


Umowy Handlowe

Elitarne szkolenia z prawa
Akademii Stosowania Prawa

RABATY DO SZKOLEŃ STACJONARNYCH I ONLINE

-10% rabatu

-10 % rabatu

-10% rabatu

SDPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Odpowiedzialność

Nie nauczę Cię zarządzać Twoim biznesem, ale pokażę jak zabezpieczyć prawnie decyzje, które podejmujesz.

20-letnie prawne know-how

przykłady i case studies
praktyczne interpretacje

i aktualne orzecznictwo

Zyskujesz zaufanego doradcę zarządów, który z szumu informacyjnego wybierze
dla Ciebie kluczowe treści.

opracowane przeze mnie na bazie kilkunastu lat doświadczeń w doradzaniu członkom zarządów

Praktyczne rozwiązania

Wiarygodność

Chcesz porozmawiać o pakiecie PREMIUM dla Ciebie lub Twojej firmy?